Globaalikasvatus antaa eväät tiedostavalle ajattelulle

Globaalikasvatuksesta on tullut yksi ihmisoikeus-, kehitysyhteistyö- ja ympäristöjärjestöjen tärkeimmistä toimintamuodoista. Sen tarkoituksena on herättää kiinnostusta kansainvälisyyteen ja kannustaa maailmankansalaisuuteen.

Kehitysyhteistyön tulevaisuus ja suunnannäyttäjät

Viime vuosina mittavat leikkaukset ovat vaikuttaneet kehitysyhteistyön edellytyksiin Suomessa ja toisaalta YK:n uudet kestävän kehityksen tavoitteet laajentavat kehityksen käsitettä ja asettavat uudenlaisia normeja kansainväliselle yhteistyölle.