Nuoret muutoksen tekijöinä Nepalissa ja Suomessa

Viiden koulun oppilaskuntien edustajat kokoontuivat työpajaan Itä-Nepalissa. Kuva: Pamela Arslan

Moni Nepalin maaseudulla elävä nuori kohtaa arjessaan haasteita, jotka saattavat jopa katkaista nuoren koulutien kokonaan. Muun muassa puhtaan juomaveden ja vessojen puute sekä syrjintä ovat todellisia ongelmia monessa nepalilaisessa kyläkoulussa. Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhanke Nepalissa kehittää kyläkouluja sekä vahvistaa nuorten omaa vaikuttamistyötä oppilaskunnissa. Suomessa Taksvärkki ry tekee monipuolista globaalikasvatustyötä ja juuri nyt järjestö rekrytoi uusia vapaaehtoisia globaalikasvatuksen kouluttajia ensi lukuvuodeksi.

Teksti: Aura Alarto

Nuoret, haavoittuva, mutta suuri väestöryhmä Nepalissa

Nepalin väestö on hyvin nuorta, sillä noin 40 prosenttia nepalilaisista on alle 20-vuotiaita. Siksi kysymys nuorten oikeuksien toteutumisesta kattaa itse asiassa lähes puolet maan väestöstä. Koulutus on Nepalissa ilmaista valtion ylläpitämissä kouluissa kymmenenteen luokkaan asti, mutta koulupuvut ja koulutarvikkeet perheet joutuvat kustantamaan itse. Nepal on viime vuosina edistynyt koulutuksen tarjoamisessa kaikille lapsille, mutta koulutusmahdollisuudet eivät edelleenkään jakaudu tasaisesti eri alueiden, yhteiskuntaluokkien ja etnisten ryhmien kesken.

Viiden koulun oppilaskuntien edustajat kokoontuivat työpajaan Itä-Nepalissa. Kuva: Pamela Arslan

Taksvärkki ry tekee Nepalissa yhteistyötä paikallisen kumppanijärjestönsä Environmental Camps for Conservation Awareness (ECCA) kanssa. Ecca on jo lähes neljänkymmenen vuoden ajan työskennellyt ympäristökasvatuksen sekä maaseudun ja kouluympäristöjen kehittämisen parissa. Eccan ja Taksvärkin hankkeen tavoitteena on kehittää kyläkoulujen opiskeluolosuhteita ja lisätä nuorten osallistumismahdollisuuksia oman kouluympäristönsä kehittämiseen.

Eccan ja Taksvärkin hankkeen tavoitteena on kehittää kyläkoulujen opiskeluolosuhteita ja lisätä nuorten osallistumismahdollisuuksia oman kouluympäristönsä kehittämiseen.

Erityisesti maaseudun kyläkouluja käyvät nuoret kohtaavat koulunkäynnissään monenlaisia haasteita. Monet vanhemmat eivät välttämättä pidä kouluttautumista tärkeänä, vaan lasten toivottaisiin auttavan esimerkiksi kotitöissä ja pikkusisarusten hoidossa. Erityisesti tyttöjen koulunkäyntiä kohtaan asenteet ovat paikoin hyvin kielteisiä. Lisäksi monista kyläkouluista puuttuvat kunnolliset vessat, eikä puhdasta juomavettä ole saatavilla, mikä edistää tartuntatautien leviämistä. Ovellisten vessojen puuttuminen on jopa myös keskeinen syy tyttöjen koulunkäynnin keskeytymiselle, sillä moni tyttö jättää kuukautisten aikana tulematta kouluun turvallisten saniteettitilojen puuttumisen vuoksi.

Monista kyläkouluista puuttuvat kunnolliset vessat, eikä puhdasta juomavettä ole saatavilla, mikä edistää tartuntatautien leviämistä.

Myös sosiaaliseen statukseen liittyvä syrjintä on todellinen ongelma Nepalissa. Kuten monissa Etelä-Aasian valtioissa, myös Nepalissa vaikuttaa yhä kastijärjestelmän perinne. Kastijärjestelmä kiellettiin maassa virallisesti vuonna 1963, mutta sillä on edelleen vaikutuksia ihmisten asenteisiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat kastittomat ihmiset, joita on Nepalissa erilaisten arvioiden mukaan n. 13–20 prosenttia väestöstä. Esimerkiksi alkuperäiskansoihin kuuluvien henkilöiden kielelliset ja kulttuuriset oikeudet jäävät osin toteutumatta. Lisäksi sukupuolten välinen epätasa-arvo vaikuttaa monien tyttöjen elämään. Tyttöjen asemaan vaikuttavat erityisesti alaikäisenä solmitut avioliitot, jotka usein tekevät koulunkäynnin jatkamisen mahdottomaksi.

Nepalilaiset nuoret kyläkoulujensa kehittäjinä

Taksvärkki ry on kansalaisjärjestö, joka on jo vuodesta 1967 saakka edistänyt kehitysyhteistyöohjelmallaan globaalissa etelässä elävien lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista. Taksvärkin kehitysyhteistyöhankkeissa vahvistetaan nuorten yhteiskunnallista osallistumista sekä vaikuttamistyötä ja hankkeiden toteutuksesta vastaavat paikalliset nuorisojärjestöt. Tällä hetkellä käynnissä on hanke kuudessa maassa: Nepalissa, Sambiassa, Malawissa, Keniassa, Guatemalassa ja Sierra Leonessa.

Viiden koulun oppilaskuntien edustajat kokoontuivat työpajaan Itä-Nepalissa. Kuva: Pamela Arslan

Taksvärkin hanke Nepalissa alkoi vuonna 2016 ja sen jatkovaihe käynnistyi vuoden 2019 alussa. Hankkeen punaisena lankana on oppilaiden osallisuuden vahvistaminen. Siksi hankkeessa tuetaan oppilaskuntatoimintaa sekä vahvistetaan oppilaskuntien, vanhempain- ja opettajainyhdistysten, opetusviranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä.

Oppilaskuntien aktiivisuuden ja Taksvärkin tuen ansiosta hankekouluissa on jo tähän mennessä saatu aikaan merkittäviä parannuksia. Osaan hankekouluista on esimerkiksi rakennettu erilliset vessat tytöille ja puhtaan juomaveden saatavuutta on kehitetty. Lisäksi vähävaraisten lasten ja nuorten, erityisesti tyttöjen, kastittomien ja muiden haavoittuvaisessa asemassa olevien oppilaiden koulunkäyntiä tuetaan ja siten edistetään yhdenvertaisuuden periaatetta hankekouluissa.

Viiden koulun oppilaskuntien edustajat kokoontuivat työpajaan Itä-Nepalissa. Kuva: Pamela Arslan

Nuoret oppivat oppilaskuntatoiminnassa ja vaikuttamistyössä tärkeitä taitoja sekä oppivat tietoa puhtaan veden, hygienian ja ympäristön merkityksestä hyvinvoinnille. Esimerkiksi tyttöjen oikeutta koulutukseen edistetään myös lisäämällä heidän tietouttaan ja valmiuksiaan huolehtia kuukautishygieniasta. Nuoret välittävät myös hankkeen myötä oppimaansa ympäristöasioihin ja terveyteen liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä laajemmin yhteisössään.

Taksvärkki ry tukee nuorten osallisuutta myös Suomessa

Taksvärkki ry tukee nuorten osallisuutta monipuolisella globaalikasvatustyöllään myös Suomessa. Järjestö tarjoaa ympäri Suomen peruskouluille ja toisen asteen oppilaitoksille toiminnallisia työpajoja, joissa muun muassa käsitellään lapsen oikeuksia, globaalia eriarvoisuutta, syrjintää ja kriittistä medialukutaitoa. Työpajoissa myös nepalilaiset nuoret pääsevät hankealueella kuvattujen videoiden sekä haastattelujen kautta itse kertomaan arjestaan ja unelmistaan. Nepalilaisten oppilaskuntien nuoria huolestuttavat samat asiat kuin monia nuoria Suomessa: muun muassa syrjintä, päihteet, työttömyys ja kiusaaminen. Työpajoissa pureudutaankin nuorten hyvinvointiin ja vaikuttamiskeinoihin niin globaalisti kuin paikallisestikin ja pohditaan niitä asioita, jotka yhdistävät nuoria ympäri maailmaa. Nuoret Nepalissa palavat myös halusta vaikuttaa lähiyhteisönsä asenteisiin siten, että nuorten kohtaama syrjintä saataisiin loppumaan. Nepalissa oppilaskunnat tekevätkin aktiivisesti töitä nuorten oikeuksien puolustamiseksi ja he innostavat myös suomalaisia nuoria muuttamaan maailmaa.

Taksvärkin vapaaehtoiset paitsi syventävät koulutuksissa tietämystään kehitysyhteistyöstä globaalikasvatuksesta, myös tutustuvat toisiin samanhenkisiin ihmisiin. Kuva: Saila Sieranoja

Taksvärkki ry tarjoaa vapaaehtoisille lukuvuoden mittaan laadukasta, maksutonta koulutusta muun muassa esiintymistaitoihin, lapsen oikeuksiin ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyen.

Juuri nyt Taksvärkki ry hakee ensi lukuvuodeksi vapaaehtoisia globaalikasvatuksen kouluttajia ohjaamaan työpajoja kouluille. Kukin kouluttaja ohjaa lukuvuoden aikana vähintään seitsemän toiminnallista työpajaa eri ikäisille oppijoille, joten tehtävässä koulumaailma ja erilaisten ryhmien ohjaaminen tulevat tutuiksi. Olen itse ollut pari vuotta mukana Taksvärkki ry:n toiminnassa ja näiden kahden vuoden aikana olen muun muassa ohjannut kymmeniä työpajoja eri-ikäisille alakoululaisista yliopisto-opiskelijoihin, perehtynyt syvällisesti kehitysyhteistyöhön ja globaalikasvatukseen liittyviin kysymyksiin, ollut mukana toteuttamassa lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlaa kauppakeskus Redissä parille sadalle alakoululaiselle, toiminut messuesittelijänä järjestön ständillä Educa-messuilla ja tutustunut joukkoon mitä erilaisempia ja mahtavampia ihmisiä, joilta jokaiselta olen oppinut jotakin.

Kukin kouluttaja ohjaa lukuvuoden aikana vähintään seitsemän toiminnallista työpajaa eri ikäisille oppijoille, joten tehtävässä koulumaailma ja erilaisten ryhmien ohjaaminen tulevat tutuiksi.

Taksvärkki ry tarjoaa vapaaehtoisille lukuvuoden mittaan laadukasta, maksutonta koulutusta muun muassa esiintymistaitoihin, lapsen oikeuksiin ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyen. Lukuvuoden aikana tutustuukin isoon joukkoon vapaaehtoisia ympäri Suomea. Tehtävä sopii ikään, koulutukseen ja aiempaan työkokemukseen katsomatta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita globaaleista kysymyksistä ja vapaaehtoistyöstä nuorten parissa. Globaalikasvatuksen kouluttajana toimiminen on esimerkiksi opettajaopiskelijalle myös oivallinen tapa kehittää omaa pedagogista osaamistaan ja verkostoitua koulujen kanssa tai järjestösektorista kiinnostuneelle opiskelijalle mahdollisuus saada kokemusta järjestötyöstä.

Tehtävä sopii ikään, koulutukseen ja aiempaan työkokemukseen katsomatta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita globaaleista kysymyksistä ja vapaaehtoistyöstä nuorten parissa.

Haku Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen kouluttajaksi on nyt auki ja päättyy 31.5.

Lue lisää osoitteesta: https://www.taksvarkki.fi/yleinen/aloita-merkityksellinen-vapaaehtoistyo-koulumaailmassa

Kirjoittaja työskentelee Taksvärkki ry:ssä kouluyhteistyön aluekoordinaattorina.

Lähteet:

Kopra, Taika: Katsaus Nepaliin ja nuorten yhteiskunnalliseen asemaan. Taustaselvitys Nepal-kampanjaa varten. (Taksvärkki ry, 2015. Päivitetty 2019.)

http://www.taksvarkki.fi

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s